X
欢迎光临合肥八一学校网站!
   
快速通道
首页 > 新闻动态 > 公告 >
 

合肥八一学校2022-2023学年第 一学期义务教育阶段享受政府购买学位名单公示4

作者:合肥八一学校 日期:2022-08-11 阅读: 0

序号

年级

姓名

性别

出生日期


序号

年级

姓名

性别

出生日期

420

八年级

周一辰

2009.01.26


460

九年级

陈宛琪

2008.09.21

421

八年级

朱国锦

2009.07.18


461

九年级

陈维颖

2007.09.11

422

八年级

朱海斌

2009.07.13


462

九年级

陈旭

2008.07.22

423

八年级

朱梦瑶

2009.07.23


463

九年级

陈叶

2008.04.17

424

八年级

朱铭轩

2009.01.25


464

九年级

邹旭

2008.02.17

425

八年级

朱思贤

2009.06.04


465

九年级

陈俞臻

2008.02.04

426

八年级

朱馨怡

2009.06.07


466

九年级

陈子涵

2007.10.19

427

八年级

朱雅京

2008.11.10


467

九年级

陈子阳

2008.09.13

428

八年级

朱雅妮

2008.11.12


468

九年级

陈子运

2008.08.04

429

八年级

朱勇军

2008.12.11


469

九年级

陈自豪

2008.04.30

430

八年级

朱宇航

2008.06.27


470

九年级

程创

2008.03.05

431

八年级

朱振峰

2009.03.29


471

九年级

程振鑫

2008.08.22

432

八年级

邹承宇

2009.06.01


472

九年级

程志伟

2008.01.01

433

九年级

柏国振

2008.03.03


473

九年级

褚旨隆

2007.08.15

434

九年级

毕瑞琪

2007.02.22


474

九年级

崔梓豪

2008.01.05

435

九年级

卞皓曦

2007.12.15


475

九年级

代梦婷

2007.11.11

436

九年级

卞文杰

2007.11.22


476

九年级

戴东铭

2007.12.09

437

九年级

卞显怡

2008.01.10


477

九年级

戴鸿睿

2008.01.18

438

九年级

蔡振海

2008.05.28


478

九年级

邓祥云

2008.05.23

439

九年级

曹剑锋

2007.11.30


479

九年级

邓雅文

2007.10.30

440

九年级

曹金宝

2007.10.16


480

九年级

丁李杰

2008.08.06

441

九年级

曹克涛

2008.07.21


481

九年级

丁伟凡

2007.11.13

442

九年级

曹昱昕

2007.11.15


482

九年级

丁伟杰

2007.12.28

443

九年级

查越

2006.10.17


483

九年级

董宛茹

2008.01.29

444

九年级

常鹏

2008.02.25


484

九年级

杜奥颖

2008.02.05

445

九年级

常锐

2007.12.05


485

九年级

杜沐阳

2008.05.21

446

九年级

陈奥凡

2008.07.24


486

九年级

杜喜娟

2007.09.16

447

九年级

陈斌

2008.06.22


487

九年级

樊华锦

2007.12.11

448

九年级

陈吉奥洋

2008.03.09


488

九年级

范仙贝

2008.01.09

449

九年级

陈家乐

2008.04.18


489

九年级

范智博

2007.12.10

450

九年级

陈舰航

2008.01.26


490

九年级

方志成

2008.07.15

451

九年级

陈金程

2008.08.22


491

九年级

方智宇

2008.07.02

452

九年级

陈锦鹤

2008.01.31


492

九年级

冯赫

2008.01.31

453

九年级

陈晶晶

2007.10.02


493

九年级

伏彦嘉

2008.03.05

454

九年级

陈凌昊

2008.02.01


494

九年级

高奥然

2008.02.11

455

九年级

陈明昊

2007.10.03


495

九年级

高婷

2007.11.21

456

九年级

陈勤勤

2007.12.15


496

九年级

高昕

2008.08.01

457

九年级

陈少俊

2008.11.09


497

九年级

葛静怡

2007.12.15

458

九年级

陈晟

2008.03.20


498

九年级

葛涛

2008.10.24

459

九年级

陈天乐

2008.06.20


499

九年级

耿福轩

2008.02.22

序号

年级

姓名

性别

出生日期


序号

年级

姓名

性别

出生日期

500

九年级

耿子奥

2008.01.23


540

九年级

解亚瑞

2007.11.11

501

九年级

龚海诺

2007.10.15


541

九年级

金若蓝

2007.11.29

502

九年级

龚豪懿

2007.01.16


542

九年级

金悦

2007.09.14

503

九年级

龚婧

2008.03.25


543

九年级

晋琦航

2008.05.20

504

九年级

龚正成

2008.08.17


544

九年级

康然

2008.09.05

505

九年级

顾帅

2008.08.20


545

九年级

孔欣苒

2008.12.20

506

九年级

顾宇杰

2008.01.25


546

九年级

孔翊谌

2008.01.21

507

九年级

关馨

2008.09.02


547

九年级

黎华顺

2007.11.20

508

九年级

郭俊宇

2008.10.24


548

九年级

李光旭

2008.07.25

509

九年级

郭乐

2007.09.12


549

九年级

李光远

2007.05.22

510

九年级

郭其文

2008.01.17


550

九年级

李浩

2008.06.04

511

九年级

郭天一

2007.03.05


551

九年级

李浩东

2009.05.04

512

九年级

郭雨轩

2007.06.09


552

九年级

李沪博

2008.01.03

513

九年级

韩健

2008.06.26


553

九年级

李华琪

2008.04.01

514

九年级

韩可一

2008.02.24


554

九年级

李慧语

2007.11.04

515

九年级

韩凌

2008.06.11


555

九年级

李嘉茗

2008.09.14

516

九年级

韩哲

2007.09.12


556

九年级

李锦程

2008.04.16

517

九年级

郝韵

2007.08.22


557

九年级

李骏杰

2008.01.11

518

九年级

何澳俊

2008.08.03


558

九年级

李娜

2007.11.19

519

九年级

何梦宇

2008.08.03


559

九年级

李瑞

2008.01.25

520

九年级

何薇

2007.09.28


560

九年级

李天辰

2006.01.27

521

九年级

何宇轩

2006.12.18


561

九年级

李天乐

2008.11.05

522

九年级

胡馨雅

2008.09.02


562

九年级

李同杰

2006.08.10

523

九年级

胡玉瑶

2007.11.05


563

九年级

李文祥

2008.07.16

524

九年级

黄奥伟

2008.02.14


564

九年级

李文怡

2007.10.11

525

九年级

黄然

2008.08.05


565

九年级

李笑

2008.01.27

526

九年级

黄少涵

2008.02.07


566

九年级

李心乐

2007.09.07

527

九年级

黄偲瑜

2008.07.19


567

九年级

李心悦

2008.03.23

528

九年级

黄雅倩

2007.11.21


568

九年级

李雅婷

2008.07.15

529

九年级

黄宜存

2008.07.08


569

九年级

李永浩

2008.03.21

530

九年级

黄勇奇

2007.12.15


570

九年级

李永馨

2007.12.02

531

九年级

黄子杰

2007.10.13


571

九年级

李玉婷

2007.12.17

532

九年级

黄祖一

2008.10.14


572

九年级

李芷熙

2008.11.26

533

九年级

纪奥

2008.04.17


573

九年级

李智辉

2007.11.13

534

九年级

纪凡俊

2007.08.22


574

九年级

廖义慧

2008.03.16

535

九年级

江峰

2008.02.27


575

九年级

廖宇航

2008.08.31

536

九年级

江浩

2008.08.29


576

九年级

林子涵

2009.02.14

537

九年级

江锐

2007.12.13


577

九年级

刘奥博

2008.05.08

538

九年级

蒋先樯

2008.03.04


578

九年级

刘芳蕊

2008.05.26

539

九年级

解佳妮

2008.06.23


579

九年级

刘浩

2007.10.18

序号

年级

姓名

性别

出生日期


序号

年级

姓名

性别

出生日期

580

九年级

刘景轩

2007.11.18


620

九年级

戚皓晨

2007.09.26

581

九年级

刘亮

2008.05.28


621

九年级

钱淑凌

2008.07.25

582

九年级

刘林仓

2008.04.13


622

九年级

秦红享

2008.01.03

583

九年级

刘令中

2007.09.10


623

九年级

秦郑凯

2008.08.28

584

九年级

刘舜尧

2008.04.29


624

九年级

瞿金鑫

2007.04.02

585

九年级

刘松炜

2007.12.13


625

九年级

瞿筱雅

2008.10.05

586

九年级

刘孝正

2008.04.07


626

九年级

桑淑婉

2007.02.23

587

九年级

刘星

2007.11.26


627

九年级

沙傲雪

2007.12.17

588

九年级

刘轩

2008.05.18


628

九年级

沙呈欣

2008.02.29

589

九年级

刘萱萱

2008.04.07


629

九年级

邵军

2008.06.04

590

九年级

刘艳

2008.06.28


630

九年级

邵力钧

2008.02.11

591

九年级

刘禹池

2008.02.27


631

九年级

沈振豪

2008.03.01

592

九年级

刘悦

2008.02.11


632

九年级

盛奥雪子

2008.01.30

593

九年级

刘韵

2007.05.31


633

九年级

石超

2007.08.01

594

九年级

刘正宇

2008.01.12


634

九年级

时健宇

2007.05.02

595

九年级

柳诗雨

2008.07.25


635

九年级

史奥杰

2008.09.09

596

九年级

卢子浩

2008.04.14


636

九年级

史宣雨

2007.03.16

597

九年级

庐志远

2008.08.12


637

九年级

舒文静

2008.11.12

598

九年级

陆露

2008.04.25


638

九年级

司诺

2008.08.08

599

九年级

陆雪娜

2007.07.06


639

九年级

宋家福

2007.10.13

600

九年级

陆运杰

2008.02.25


640

九年级

宋宇晨

2007.10.30

601

九年级

陆震宇

2008.05.12


641

九年级

孙镭

2008.02.18

602

九年级

罗璨语

2008.02.10


642

九年级

孙苗蕊

2009.01.08

603

九年级

罗新宇

2008.12.02


643

九年级

孙余凡

2008.02.18

604

九年级

罗以庆

2007.12.17


644

九年级

孙宇杰

2008.09.08

605

九年级

马从政

2008.04.10


645

九年级

汤皓辰

2007.12.11

606

九年级

马君豪

2008.03.06


646

九年级

汤云彩霞

2008.04.29

607

九年级

马俊杰

2007.02.03


647

九年级

唐吉祥

2008.05.30

608

九年级

马云龙

2008.02.08


648

九年级

唐金宝

2008.08.29

609

九年级

倪红张

2008.08.25


649

九年级

唐艺伟

2008.03.13

610

九年级

倪金武

2008.01.03


650

九年级

唐运杰

2008.02.29

611

九年级

倪雅欣

2008.05.31


651

九年级

陶卫红

2008.05.15

612

九年级

倪玥

2008.10.20


652

九年级

滕奥翔

2008.08.10

613

九年级

潘邵文

2007.11.01


653

九年级

田守一

2008.08.28

614

九年级

潘孝清

2008.09.08


654

九年级

田子墨

2008.08.27

615

九年级

潘友福

2008.06.10


655

九年级

屠永伦

2007.12.27

616

九年级

庞浩然

2007.12.01


656

九年级

汪昊宇

2008.01.19

617

九年级

庞宇哲

2008.01.08


657

九年级

汪浩

2008.11.25

618

九年级

裴子柔

2008.04.08


658

九年级

汪浩然

2007.10.07

619

九年级

彭傅棋

2008.08.20


659

九年级

汪娜娜

2007.12.29

序号

年级

姓名

性别

出生日期


序号

年级

姓名

性别

出生日期

660

九年级

汪阳

2007.02.14


700

九年级

王子奥

2008.09.24

661

九年级

汪杨静

2008.07.01


701

九年级

王子涵

2008.05.21

662

九年级

汪宇萌

2008.02.18


702

九年级

王子玉

2008.05.06

663

九年级

汪志伟

2008.01.13


703

九年级

韦明源

2007.10.03

664

九年级

汪子涵

2008.03.14


704

九年级

卫梓傲

2007.11.05

665

九年级

王安

2008.01.16


705

九年级

魏小磊

2008.01.17

666

九年级

王奥然

2008.09.21


706

九年级

翁俊豪

2008.06.09

667

九年级

王奥轩

2008.03.13


707

九年级

吴迪

2008.07.26

668

九年级

王宝瑞

2008.04.06


708

九年级

吴飞扬

2007.12.19

669

九年级

王财政

2007.03.08


709

九年级

吴韩瑞

2008.01.09

670

九年级

王晨阳

2007.03.16


710

九年级

吴浩冉

2008.06.05

671

九年级

王成奥虎

2008.06.19


711

九年级

吴金辉

2008.05.25

672

九年级

王成一龙

2008.01.31


712

九年级

吴君同

2008.07.12

673

九年级

王传可

2008.04.02


713

九年级

吴乐阳

2008.04.02

674

九年级

王浩宇

2007.12.06


714

九年级

吴伟豪

2008.05.28

675

九年级

王佳馨

2008.05.04


715

九年级

夏磊

2007.10.18

676

九年级

王俊杰

2007.08.29


716

九年级

夏润

2008.10.19

677

九年级

王开诚

2008.02.10


717

九年级

夏雨辰

2008.05.28

678

九年级

王乐天

2008.06.19


718

九年级

夏兆阳

2007.11.03

679

九年级

王明雪

2008.12.02


719

九年级

肖子轩

2008.04.17

680

九年级

王默涵

2007.12.28


720

九年级

熊登陆

2008.04.02

681

九年级

王楠

2008.02.19


721

九年级

徐奥生

2008.10.03

682

九年级

王钱胜

2007.07.20


722

九年级

徐浩然

2008.09.26

683

九年级

王锐

2008.01.25


723

九年级

徐建东

2008.02.03

684

九年级

王瑞琪

2007.11.01


724

九年级

徐京奥

2007.12.15

685

九年级

王瑞雪

2007.06.15


725

九年级

徐可然

2008.06.28

686

九年级

王若瑜

2007.09.10


726

九年级

徐永浩

2008.01.31

687

九年级

王盛奥

2008.02.19


727

九年级

徐裕婷

2007.10.30

688

九年级

王盛杰

2008.07.08


728

九年级

徐芸芸

2007.10.02

689

九年级

王帅

2008.09.03


729

九年级

许宝祥

2008.03.01

690

九年级

王统一

2006.12.31


730

九年级

许博文

2008.08.03

691

九年级

王皖玉

2008.01.05


731

九年级

许呈祺

2008.06.07

692

九年级

王伟杰

2008.06.12


732

九年级

许豪

2007.06.29

693

九年级

王心凌

2008.02.26


733

九年级

许宏

2008.05.31

694

九年级

王鑫雅

2008.08.18


734

九年级

许峻晨

2008.01.27

695

九年级

王许

2007.12.31


735

九年级

许文杰

2008.05.07

696

九年级

王悦雅

2008.05.17


736

九年级

许欣冉

2008.07.27

697

九年级

王兆祥

2008.08.21


737

九年级

闫娣

2007.07.15

698

九年级

王智

2008.11.07


738

九年级

严俊杰

2008.01.07

699

九年级

王竹园

2008.09.18


739

九年级

羊子悦

2007.09.03

序号

年级

姓名

性别

出生日期


序号

年级

姓名

性别

出生日期

740

九年级

杨奥运

2008.05.22


780

九年级

张家俊

2008.06.03

741

九年级

杨浩

2008.05.14


781

九年级

张嘉琪

2007.12.17

742

九年级

杨洁宇

2008.06.03


782

九年级

张俊浩

2007.10.24

743

九年级

杨靖宇

2008.10.08


783

九年级

张琳钧

2007.03.28

744

九年级

杨思芸

2008.08.22


784

九年级

张美熙

2007.04.25

745

九年级

杨玉祥

2007.05.24


785

九年级

张梦祥

2008.12.12

746

九年级

杨子凡

2007.10.09


786

九年级

张瑞凯

2007.05.18

747

九年级

姚顶来

2008.08.28


787

九年级

张若涵

2007.08.22

748

九年级

姚万里

2008.10.16


788

九年级

张诗涵

2008.06.16

749

九年级

叶良鑫

2007.06.13


789

九年级

张世宇

2008.04.02

750

九年级

叶玟昊

2008.05.28


790

九年级

张心悦

2008.02.03

751

九年级

叶天赐

2008.02.16


791

九年级

张芯玲

2007.10.10

752

九年级

叶旭

2008.01.14


792

九年级

张欣怡

2008.08.26

753

九年级

伊睿

2008.02.15


793

九年级

张鑫远

2007.01.01

754

九年级

尹奥翔

2008.05.28


794

九年级

张旭龙

2008.09.17

755

九年级

尹可林

2008.03.08


795

九年级

张亚强

2007.05.01

756

九年级

余陈锐

2007.05.25


796

九年级

张岩

2008.01.09

757

九年级

余佳乐

2007.08.25


797

九年级

张艺骞

2007.12.25

758

九年级

余家洛

2008.02.22


798

九年级

张屹

2008.07.23

759

九年级

袁力杰

2007.01.31


799

九年级

张振华

2007.09.03

760

九年级

苑志豪

2008.01.17


800

九年级

张振宇

2008.10.14

761

九年级

岳成志

2007.10.05


801

九年级

张子奥

2008.05.13

762

九年级

岳贤奥

2008.07.18


802

九年级

章浩

2008.04.04

763

九年级

臧浩友

2008.01.04


803

九年级

赵本江

2007.12.18

764

九年级

臧宇轩

2007.11.07


804

九年级

赵博阳

2008.01.21

765

九年级

翟鹏飞

2008.05.02


805

九年级

赵佳琦

2008.04.30

766

九年级

翟钰莹

2007.12.26


806

九年级

赵家豪

2008.05.21

767

九年级

张奥琪

2008.10.09


807

九年级

赵民俊

2007.11.10

768

九年级

张奥松

2008.02.19


808

九年级

赵睿颖

2008.03.28

769

九年级

张斌

2007.09.26


809

九年级

赵雅诺

2008.08.17

770

九年级

张冰雪

2008.01.28


810

九年级

甄冬瑞

2008.01.07

771

九年级

张博然

2008.02.22


811

九年级

郑传宇

2007.10.03

772

九年级

张超峰

2008.01.17


812

九年级

郑词

2008.02.08

773

九年级

张福宏

2007.09.15


813

九年级

郑佳思

2006.10.22

774

九年级

张国庆

2007.09.28


814

九年级

郑家翔

2007.10.15

775

九年级

张海洋

2006.08.21


815

九年级

郑孟洁

2008.08.24

776

九年级

张浩轩

2007.11.14


816

九年级

钟子轩

2008.06.28

777

九年级

张浩宇

2008.10.20


817

九年级

周立航

2008.06.25

778

九年级

张记冬

2007.12.06


818

九年级

周思洁

2007.12.25

779

九年级

张家辉

2007.09.30


819

九年级

周思念

2008.01.06

序号

年级

姓名

性别

出生日期


序号

年级

姓名

性别

出生日期

820

九年级

周思彤

2008.08.11


829

九年级

朱培哲

2008.04.22

821

九年级

周思雨

2008.03.23


830

九年级

朱瑞

2008.04.30

822

九年级

周子琰

2007.12.06


831

九年级

朱文浩

2008.09.25

823

九年级

朱东浩

2008.04.28


832

九年级

朱雯婧

2008.07.04

824

九年级

朱根萱

2007.12.24


833

九年级

朱议政

2007.11.20

825

九年级

朱海锋

2008.02.15


834

九年级

朱宇航

2008.07.25

826

九年级

朱海洋

2007.10.24


835

九年级

朱玉锋

2007.04.26

827

九年级

朱浩然

2008.04.04


836

九年级

朱志旭

2007.01.26

828

九年级

朱健明

2008.07.10


837

九年级

邹士威

2008.12.23

公示时间:2022年8月11日-2022年8月13日

监督电话:蜀山区教体局:0551-65597677

          合肥八一学校:0551-65393803

 

 

 

 

 

合肥八一学校

0二二年八月十三日上一篇:合肥八一学校2022-2023学年第 一学期义务教育阶段享受政府购买学位名单公示3
下一篇:没有了

版权所有: 合肥八一学校 联系我们
技术支持:久润广告 备案号: 皖ICP备19019090号-1